ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.furediion.hu üzemeltetője, az adatok kezelője a Tiszafüredi Thermál Kft. (székhely: 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 10.; adószám: 11279378-2-16; cégjegyzékszám: 16-09-004205; képviseli: Balázs László ügyvezető). A cég elektronikus levelezési címe: info@furediion.hu, telefonos elérhetősége: +3630/236-7895.

Az ügyvezető az alábbiak szerint tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól.

A honlap megtekintése során semmilyen személyes adatot nem kérünk a látogatótól. Személyes adatot kizárólag a www.furediion.hu honlapról is elérhető www.lugosviz.info.hu web-áruházunk megrendelőitől kérünk, ott is kizárólag a szállításhoz, számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges alapadatokat, úgy, mint név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám.

Partnereink személyes adataihoz kizárólag az adatkezelő/üzemeltető munkatársai, valamint a DAEMIA Kft. (7634 Pécs, Sármány dűlő 1.; asz.:12801736-2-02) tárhely szolgáltató férhetnek hozzá, illetve a web-áruházunknak a szállítást biztosító Express One Hungary Kft. ( 1239 Budapest, Európa utca 12. ; asz.:13947109-2-43). Harmadik személynek az üzemeltető az általa megismert személyes adatokat nem adja át.

Az üzemeltető a személyes adatokat kizárólag a vonatkozó jogszabályban megjelölt esetekben adja át az arra jogosult hatóságoknak. Ezen rendkívüli esetekben az üzemeltető a hatósági adatkérés teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy fennáll-e a kért adattovábbítás jogalapja.

A www.furediion.hu és www.lugosviz.info.hu valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai teljesítéséhez, fejlesztéséhez, az ügyfelek minél magasabb színvonalú kiszolgálásához és saját célú statisztika készítéséhez használja fel.

Az üzemeltető nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodnia.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók az üzemeltetőtől tájékoztatást kérhetnek. Az üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A felhasználó kérésére adatait töröljük.

Abban az esetben, ha felhasználó szerint a www.furediion.hu vagy a www.lugosviz.info.hu üzemeltetője megsértette személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások lezárva